كشف گاز CO2 توسط "جوزف بلاك"

كشف گاز CO2 توسط "جوزف بلاك"

تاریخ انتشار: سه شنبه، 16 بهمن 1397 گروه خبری: عمومی بازدید: 322 بار


پس از آزمايش‏هاي متعدد، در روز 5 فوريه 1757م گاز كربنيك كه تركيبي از اكسيژن و كربن است، توسط جوزف بلاك، شيمي‏دان و فيزيك‏دان انگليسي كشف شد. گاز كربنيك تركيبي از اكسيژن و كربن است. امّا امروزه در علوم و صنايع مختلف، موارد مصرف بسيار دارد.