سالروز انتشار نخستين نشريه دانشگاهي

سالروز انتشار نخستين نشريه دانشگاهي

تاریخ انتشار: چهارشنبه، 17 بهمن 1397 گروه خبری: عمومی بازدید: 503 بار


اواخر ژانويه در سال 1878 دانشگاه آمريكايي «ييل» نخستين نشريه دانشگاهي به نام «ييل نيوز» را منتشر ساخت و دانشگاههاي ديگر از آن اقتباس كردند. ديوان عالي آمريكا حكم داده است: از آنجا كه نشريات دانشگاهي با كمك هزينه دولت انتشار مي يابند، حق گرفتن اگهي تجاري و تكفروشي ندارند.